2de graad

In schooljaar 2021-2022 doet de modernisering van het secundair onderwijs ook haar intrede in de tweede graad. Dit betekent dat we op 1 september 2021 starten met een nieuwe structuur en nieuwe leerplannen in het derde jaar. We zetten graag de nieuwe organisatie even op een rijtje.

1. Onze visie op de nieuwe tweede graad

In ons pedagogisch project vinden we het volgende terug:

"We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling"

Met de nieuwe tweede graad maken we opnieuw een bewuste keuze om zoveel mogelijk de talenten en interesses van onze leerlingen op de voorgrond te zetten. De structuur van onze tweede graad is daarom opgebouwd rond 4 domeinen of interessegebieden die overeenkomen met de keuzepakketten en basisopties uit de eerste graad.

Op basis van wat de leerlingen in de eerste graad graag doen, kunnen ze nu kiezen voor een bepaald domein.

"We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling”

Om deze doelstelling waar te maken is er binnen elk domein een richting die aansluit bij de aanleg van de leerlingen. De leerlingen kunnen kiezen voor een richting waar de nadruk ligt op het abstracte, op zelfstandigheid en op complexiteit of ze kiezen eerder voor een richting die meer de nadruk legt op het concrete, op begeleiding en op eenvoudige opdrachten.

Deze keuze kunnen ze maken op basis van hun resultaten in de eerste graad. Zo kan iedereen zijn interesses volgen op het juiste abstractieniveau.

2. Structuur van de nieuwe tweede graad (3de jaar 2021-2022 – 4de jaar 2022-2023)

Stap 1: ik kies een domein dat mij interesseert en dat past bij mijn talenten

Tijdens de eerste graad hebben de leerlingen hun talenten en interesses kunnen verkennen via de keuzepakketten en de basisoptie. Ook in hun voorkeur voor bepaalde vakken kwam hun interesse naar boven.

Selecteer per rij/onderdeel het vakje waar je interesse het meest naartoe gaat.

Mijn interesses in de eerste graad
De Keuzepakketten
Het keuzepakket
Economie
Het keuzepakket
Sociale vorming
Het keuzepakket
Technologie
OF
Wiskunde-wetenschappen
Het keuzepakket
Moderne vreemde
talen
OF
Latijn
De basisoptie
De basisoptie
Economie en
organisatie
De basisoptie
Maatschappij en
welzijn
De basisoptie
STEM-Technnieken
OF
STEM-wetenschappen
OF
Moderne talen &
Wetenschappen
De basisoptie
Moderne talen &
wetenschappen
OF
Latijn
De vakken
Mens en
samenleving
Mens en
samenleving
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Techniek
Latijn
Nederlands
Frans
Engels
Mijn interesses sluiten in de 2de graad het meest aan bij het volgende domein


Het domein dat jou het meest zal interesseren is waarschijnlijk:Stap 2: ik kies voor een bepaald abstractieniveau op basis van het spoor dat ik in de eerste graad volgde en op basis van mijn resultaten.

Tijdens de eerste graad hebben de leerlingen hun abstractievermogen kunnen ontdekken. Zijn ze in staat om complexe en abstracte problemen op te lossen en kunnen ze zelfstandig werken of hebben ze meer begeleiding nodig en hebben ze nood aan eenvoudige en concrete opdrachten.

In de eerste graad konden ze daarom kiezen voor het spoor basis - medium - plus of voor de BIT-klas. Tijdens de verdiepingsopdrachten peilden we ook naar hun abstractievermogen. Er zijn net als in de eerste graad 4 abstractieniveaus.

Het spoor in de eerste graad
Je volgde plus
Je volgde medium
Je volgde basis
Je volgde de BIT-klas
Resultaten algemene vorming
Je haalde vooral blauw of groen voor de algemene vorming
Je haalde vooral groen voor de algemene vorming
Je haalde vooral oranje of rood voor de algemene vorming
Resultaten verdieping
Je haalde bij voorkeur blauw of groen voor de verdieping
Je haalde bij voorkeur groen of oranje voor de verdieping
Je haalde vooral oranje of rood voor de verdieping
Je had geen verdieping (je volgde basis of de BIT-klas)
Abstractieniveau
Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)
Doorstroom domeingebonden (TSO)
Doorstroom/arbeidsmarkt (TSO)
Arbeidsmarkt (BSO)


Het abstractieniveau dat het best bij jou past is waarschijnlijk:Stap 3: ik kies een richting binnen mijn interessedomein op het juiste abstractieniveau

Op basis van je keuze uit stap 1 en stap 2 kan je nu kiezen voor een studierichting op de onderstaande tabel.


Campus Aloysius
Campus Cardijn
Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)
Doorstroom domeingebonden (TSO)
Doorstroom / arbeidsmarkt (TSO)
Arbeidsmarkt (BSO)