Elektromechanische technieken - Doorstroom / arbeidsmarkt (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudsen diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Leerlingenprofiel

Je hebt fijn-motorische vaardigheden om tot realisaties in de praktijk te komen. Je hebt interesse in industriële elektromechanische systemen en processen. Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen. Je bent nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Specifiek voor de studierichting

  • In fysica komt o.a aan bod : mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
  • STEM
  • Wiskunde
  • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
  • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

Doorstroom in de derde graad

  • Elektromechanische technieken
  • Industriële ICT