Pedagogisch project

 Logo 1 vector

 

 We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

 

 

 

 

Logo 2 vector

 

 

We zijn een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie en in een sfeer van vertrouwen gaan we in gesprek met elkaar en gaan we op zoek naar onze eigen identiteit. We wekken belangstelling op voor levensvragen en zingeving.

 

 

 

Logo 3 vector 

 

We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling. We zetten ook in op het bijbrengen van een goede attitude. Een evenwichtig, gevarieerd en veelzijdig studieaanbod moet hen maximale kansen geven om te slagen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

 

 

Logo 4 vector

 

 

We gebruiken tijdens de lessen moderne didactische middelen. We willen ons inspannen om de schoolomgeving zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

 

 

 

Logo 5 vector

 

 

 

 We werken aan een klimaat van overleg en samenwerking in openheid en met respect voor iedereen.

 

 

 

Logo 6 vector

 

 

We dragen zorg voor de wereld. We streven naar de vorming van jong volwassenen met respect voor de natuur en het milieu en met aandacht voor een gezonde levenswijze. We moedigen de leerlingen aan om zich te engageren voor sociale projecten, dichtbij en veraf.

 

 

 

Logo 7 vector

 

 

 

We hebben aandacht voor een hartelijke sfeer zodat iedereen zich thuis kan voelen.