Economische wetenschappen - Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)


Beschrijving van de studierichting

Deze sterk theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.

Leerlingenprofiel

Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren. Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen economie komt o.a. aan bod: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
  • Binnen bedrijfswetenschappen komt o.a. aan bod: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • Specifieke doelstellingen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Doorstroom in de derde graad