Natuurwetenschappen - Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)


Beschrijving van de studierichting

Deze sterk theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Leerlingenprofiel

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Specifiek voor de studierichting

  • Specifiek binnen biologie : belang micro-organismen
  • Specifiek binnen chemie : reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Specifiek binnen fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Specifieke vorming voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis

Doorstroom in de derde graad