Wiskunde - Wetenschappen

Wiskunde
Voor leerlingen die:
  • interesse hebben voor wiskundige problemen en argumenten;
  • interesse hebben voor het uitvoeren van wiskundige technieken;
  • een attitude van nauwkeurigheid hebben.

Wiskunde 6 uur of 8 uur?
Beide richtingen hebben dezelfde stam: functieleer, differentiaal- en integraalrekening, ruimtemeetkunde en statistiek.
In de 8 uur wordt dieper op de leerstof ingegaan en ook de timing is niet volledig gelijk: ruimtemeetkunde komt bv. in de 6 uur pas in het 6de jaar aan bod.
De fundamentele uitbreiding met 2 uur wiskunde wordt vooral duidelijk gemaakt in het zesde jaar, de leerstof wordt veel meer uitgediept.
Bovendien worden nog twee extra onderwerpen aangeboden: vlakke meetkunde en het project Vandezande waarin computersoftware, fysica en hogere wiskunde zijn geïntegreerd.


Wetenschappen
Voor leerlingen die:
  • probleemoplossend kunnen werken: geziene basisprincipes en –theorieën kunnen toepassen;
  • interesse hebben voor techniek en wetenschappen in het dagelijkse leven.
In het hoger onderwijs kiezen onze leerlingen voor:
  • professionele en academische bachelors in wetenschappelijke of wiskundige richtingen bv. industriële wetenschappen, verpleegkunde, biomedische wetenschappen
  • masters in wetenschappelijke of wiskundige richtingen bv. revalidatie- en kinesitherapie, handels- ingenieur, wiskunde, geneeskunde