Maatschappij en welzijn - Doorstroom / arbeidsmarkt (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse in mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat je aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Je vindt het boeiend om opdrachten uit te voeren m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.

Specifiek voor de studierichting

  • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
  • Sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema's
  • Indirecte en directe (logistieke) zorg
  • Expressie

Doorstroom in de derde graad

  • Welzijnswetenschappen