Domein taal en cultuur

Het domein taal en cultuur is voor leerlingen die interesse hebben voor taal in al zijn rijkdom.

Je vindt omgaan met verschillende talen en culturen belangrijk. Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, spreken, schrijven en spelen met taal. Je durft het woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je volgt innovaties op het vlak van sociale media en presentatietechnieken op.

Je beseft dat je via taal je eigen denken en dat van anderen kan doen bewegen. Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en naar cultureel erfgoed. Je verdiept je in taal en literatuur.

Binnen het domein taal en cultuur bieden we twee richtingen aan.

In onderstaand schema vind je de verschillen tussen die richtingen.


abstract
complex
zelfstandig


concreet
eenvoudig
begeleid
Doorstroom domein overschrijdend (ASO)
Doorstroom domeingebonden (TSO)
Doorstroom/arbeidsmarkt (TSO)
Arbeidsmarkt (BSO)
Richting
Latijn (LAT)
Moderne talen (MT)
Latijn
Uitgebreid pakket Latijn (LAT)
Communicatie-
wetenschappen
Uitgebreid pakket rond communicatie, mediabeeldvorming, kritische reflectie op de invloed van media, mediaconcepten (MT)
Wetenschappen
Verdiepte doelen voor fysica en chemie + basisdoelen biologie
Wiskunde
Specifieke en verdiepte doelen (LAT)
Verdiepte doelen (MT)
Talen
Basisdoelen met verdieping (LAT)
Sterk uitgebreide en verdiepte doelen voor de talen (MT)

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de 2de graad.