Biotechnologische STEM-wetenschappen - Doorstroom domeingebonden TSO


Beschrijving van de studierichting

Deze theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt mede vanuit wiskunde na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse in het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Je wil processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen biologie komt o.a. aan bod: belang micro-organismen
  • Binnen chemie komt o.a. aan bod: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Binnen fysica komt o.a. aan bod: elektromagnetisme, mechanica (kracht en verandering van beweging, zwaartekracht en veerkracht, druk, statica, energieomzettingen), thermodynamica (gaswet, warmte)
  • STEM-engineering
  • Onderzoeks-en labovaardigheden
  • Verdiepte basisvorming wiskunde

Doorstroom in de derde graad

  • Biotechnologische en chemische wetenschappen