Maatschappij- en welzijnswetenschappen - Doorstroom domeingebonden (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Deze sterk theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

Leerlingenprofiel

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je kan goed abstract denken bij het behandelen van menswetenschappelijke concepten. Je hebt interesse in sociologie en psychologie. Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen filosofie komt o.a. aan bod: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie
  • Binnen sociologie en psychologie komt o.a. aan bod: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving: domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

Doorstroom in de derde graad

  • Welzijnswetenschappen