Latijn - Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)


Beschrijving van de studierichting

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingenprofiel

Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel. Je kan taal analyseren op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Je wil op een gestructureerde manier omgaan met Latijn. Je wil teksten in het Latijn ontdekken en je houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Specifiek voor de studierichting

  • Specifieke doelen voor Latijn
  • Specifieke doelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie en fysica

Doorstroom in de derde graad