Bedrijfswetenschappen - Doorstroom domeingebonden (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Deze theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.

Leerlingenprofiel

Je kan logisch en kritisch redeneren. Je hebt interesse om vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden te doorgronden.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen economie komt o.a. aan bod: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
  • Binnen bedrijfswetenschappen komt o.a. aan bod: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • SJe krijgt een verdiepte basisvorming wiskunde

Doorstroom in de derde graad

  • Bedrijfswetenschappen