Moderne talen - Doorstroom domeinoverschrijdend (ASO)


Beschrijving van de studierichting

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakkket talen. De leerlingen verdiepen zich in hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijen zij twee uur Duits. De studierichting daagt je ook uit op het vlad kan communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel

Je bent verbaal-linguïstisch sterk en je hebt een sterk taalgevoel. Je kan taal op een abstracte manier analyseren en je kan op een gestructureerde manier met talen omgaan. Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en je bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je weet hoe taal als systeem werkt en wat de impact van taal en communicatie is op cultuur en samenleving. Je bent geboeid door literatuur en door een analytische benadering van literaire teksten. Je wil inzicht verwerven in gemediatiseerde communicatie. Je hanteert talige, literaire en communicatie- wetenschappen op een abstracte manier.

Specifiek voor de studierichting

  • Communicatiewetenschappen
  • Specifiek voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
  • Specifiek voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
  • Specifiek voor Nederlands: realtie taaluitingen en gebruikers, sociolingu├»stiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden
  • Verdiepte basisvorming voor chemie, fysica, wiskunde en geschiedenis

Doorstroom in de derde graad