Technologische wetenschappen - Doorstroom domeingebonden (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Deze theoretische doorstroom studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je denkt in functie van het concept en bent vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie, CAD/CAM.

Leerlingenprofiel

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering. Je wil engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Je bent gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen fysica komt o.a. aan bod: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen van materialen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen, wetten van Kirchhoff), elektronica - ICT (diode, MOSFET, logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen, netwerken), flu├»domechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie, fasediagrammen)
  • STEM-engineering
  • Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming chemie

Doorstroom in de derde graad