Biotechnieken - Doorstroom / arbeidsmarkt (TSO)


Beschrijving van de studierichting

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie ontwikkel je competenties van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Je maakt ook kennis met sturings-, meet- en regeltechniek.

Leerlingenprofiel

Je bezit fijn-motorische vaardigheden. Je verwerft inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Je slaagt erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen. Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.

Specifiek voor de studierichting

  • Binnen chemie komt o.a. aan bod : verband structuur en eigenschap van stoffen, classificatie anorganische en eenvoudige organische stoffen, chemische formules en reactievergelijkingen opstellen, stoichiometrisch rekenen
  • STEM-geïntegreerd probleemoplossen
  • Wiskunde: beschrijvende statistiek, goniometrie en vectoren
  • Labovaardigheden chemie en biologie
  • Toegepaste fysica voor de operator van morgen
  • Proces- en productietechnologie: fluïdomechanica van pneumatische en hydraulische systemen, thermodynamica, meettechniek, werking en sturing van productie- en procesinstallaties, veiligheids- en kwaliteitszorg.

Doorstroom in de derde graad

  • Biotechnologische en chemische technieken