Keuzepakket Latijn

Heb je interesse voor
  • taal
  • de Romeinse geschiedenis en cultuur
  • het begrijpen en interpreteren van teksten
In dit pakket onderzoek je de Romeinse taal en cultuur. Je bent bereid om de basisleerstof Latijn voortdurend op peil te houden en om dieper in te gaan op een tekst via analyse en synthese. Je onderzoekt de verschillende aspecten van de taal, de cultuur, de kunst, de waarden, de geschiedenis en de maatschappij van de Romeinen. Je leert de invloed van de Romeinse beschaving en het Latijn op hedendaagse culturen kennen.