Keuzepakket Economie

Heb je interesse voor
  • de sociaaleconomische realiteit en actualiteit
  • maatschappelijke keuzes
  • het consumentengedrag
  • ICT-vaardigheden
  • sociale en communicatieve vaardigheden
In dit pakket onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je stelt je kritisch op ten opzichte van maatschappelijke keuzes en past ICT-vaardigheden functioneel toe. Je illustreert consumentengedrag door rekening te houden met leefomgeving,duurzaamheid, privacy en milieu. Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe.