4e, 5e, 6e & 7e jaar

  2e graad 3e graad
  4e jaar 5e jaar + 6e jaar  

Campus Aloysius

Latijn Latijn - Moderne talen
Latijn - Wetenschappen
Latijn - Wiskunde
Economie Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Humane Wetenschappen Humane Wetenschappen
Wetenschappen STEM Moderne talen - Wetenschappen
Wiskunde - Wetenschappen 6/8
 

Campus Cardijn

Handel Handel
Informaticabeheer
Sociale en technische
wetenschappen
Sociale en technische
wetenschappen
7e jaar
Industriële wetenschappen STEM Industriële wetenschappen

Se-n-Se
industriële
onderhouds-
technieken

Elektromechanica Elektromechanica
Elektromechanische technieken - duaal
Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken
Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken
Houttechnieken Houttechnieken  
 
Kantoor Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer
Commercieel assistent duaal
Verzorging - voeding Verzorging Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkunde
Zorgkundige duaal
Basismechanica Lassen-constructie Fotolassen
Lassen-constructie duaal Lasser - monteerder duaal
Elektrische installaties Elektrische installaties Industriële elektriciteit
Elektrische installaties duaal Elektrotechnicus duaal
Hout Houtbewerking Bijzonder schrijnwerk constructies
Schrijnwerker houtbouw duaal
Daktimmerman duaal