2de jaar B

In de BIT-klas volgen de leerlingen een Begeleid Individueel Traject.

Een eigen klaslokaal

Je vertoeft in een eigen klaslokaal. In het lokaal is er een instructiehoek. Je krijgt er individueel uitleg of maak je een toets/taak. Voor een aantal vakken zoals muziek, techniek krijg je les in een vaklokaal.

Clustering van algemene vakken – onderwijs op maat

De algemene vakken Engels, Frans, maatschappelijke vorming, Nederlands en wiskunde worden geclusterd. Die algemene vakken worden niet meer los van elkaar gegeven. Dit pakket van 11 u werk je op je eigen tempo af.
Hierbij word je (individueel) begeleid door een vast team van twee leerkrachten. Omdat de leerkrachten zo veel voor de klas staan, ontstaat er ook een hechte band tussen leraren en leerlingen en tussen de leraren en de ouders.

Leerlingen plannen zelf en ontdekken hun talenten

Op maandag krijg je een planning met de leerstof die je die week moet verwerken. Je plant zelf wanneer je welke taken en vakken doet. Je schaalt jezelf in : beheers je de leerstof nog helemaal niet, een beetje of in hoge mate? Op basis daarvan vraag je al dan niet uitleg. Je bepaalt je eigen tempo en ook wanneer je een toets maakt. Op het einde van de week moet je de planning afwerken. Als je snel de basisdoelstellingen hebt behaald, krijg je uitbreiding.

Keuzegedeelte: 2 basisopties en 1 keuzepakket

In de 2 x 5 uur basisopties kan je als leerling kiezen voor een pakket waarin jouw talenten en interesses aan bod komen. We bieden op onze school heel wat opties aan zodat je zeker een keuze kunt maken die bij jou past. In de basisopties kan je als leerling ontdekken wat je interesses zijn en in welke richting je verder wil.

In de 2 uur keuzepakket kan je nog van iets anders ‘proeven’ zodat je in het derde jaar een keuze kan maken die helemaal bij je interesse en bij je mogelijkheden past. We bieden op onze school 4 keuzepakketten aan. Je herkent ze al vanuit het eerste jaar. In deze keuzepakketten kan je ook nog ontdekken wat je interesses zijn en in welke richting je verder wil.


Het 2de leerjaar B is volledig verbonden aan campus Cardijn. Elke basisoptie omvat 5 lesuur. Je kiest 2 basisopties uit bovenstaande combinaties.


Keuzepakketten
(2uur)

Elke leerling kiest naast de 2 basisopties nog een keuzepakket van 2 uur.