1ste Jaar B

In de BIT-klas volgen de leerlingen een Begeleid Individueel Traject.

Een eigen klaslokaal

Starten in de 1 BIT-klas leunt dicht aan bij de vertrouwde omgeving van de lagere school. Je vertoeft in een eigen klaslokaal. Bij het lokaal is er een instructieruimte. In deze ruimte krijg je individueel uitleg of maak je een toets/taak. Voor een aantal vakken zoals muziek, beeld, techniek krijg je les in een vaklokaal.

Clustering van algemene vakken - onderwijs op maat

De algemene vakken Engels, Frans, maatschappelijke vorming, Nederlands, techniek, natuur & ruimte en wiskunde worden geclusterd. Die algemene vakken worden niet meer los van elkaar gegeven. Dit pakket van 21 uren werk je op je eigen tempo af.

Hierbij word je (individueel) begeleid door een vast team van drie leerkrachten. Omdat de leerkrachten zo veel voor de klas staan, ontstaat er ook een hechte band tussen leraren en leerlingen, en tussen de leraren en de ouders.

Leerlingen plannen zelf en ontdekkenhun talenten

Op maandag krijg je een planning met de leerstof die je die week moet verwerken. Je plant zelf wanneer je welke taken en vakken doet. Je schaalt jezelf in: beheers je de leerstof nog helemaal niet, een beetje of in hoge mate? Op basis daarvan vraag je al dan niet uitleg. Je bepaalt je eigen tempo en ook wanneer je een toets maakt. Op het einde van de week moet je de planning afwerken. Als je snel de basisdoelstellingen hebt behaald, krijg je uitbreiding.

Projectwerking

Naast de gewone lessen zijn er ook tal van projecten.

Nauw overleg met de ouders

Het team van leerkrachten geeft regelmatig feedback aan de ouders.

Welke combinatie van keuzepakketten kan je kiezen?

Het 1ste leerjaar B is volledig verbonden aan campus Cardijn.

Je kan volgende combinaties kiezen: