1ste Jaar A

Onze visie op de eerste graad

In ons pedagogisch project vinden we het volgende terug: “We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling”.

Met de brede eerste graad willen we alle leerlingen gelijke kansen geven. Elke leerling is gelijk-waardig! We willen dat de leerlingen een keuze maken op basis van hun talenten en interesses. We willen dat ze de kans krijgen om die unieke talenten te ontdekken.

“We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling”.

In de brede eerste graad willen we zorgen dat elke leerling een opleiding krijgt die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en interesses. We leggen een stevig fundament voor de verdere schoolloopbaan met voldoende uitdaging en begeleiding. We willen dat de leerlingen in het 3de jaar de juiste studiekeuze kunnen maken op basis van hun aanleg en belangstelling.

Structuur van het eerste jaar

In het eerste jaar krijgt elke leerling 32 uur les. Deze 32 uur zijn opgebouwd uit 27 uur algemene vorming, 4 uur keuzepakketten en 1 klasuur.

In de 27 uur algemene vorming worden vakken gegeven zoals Nederlands, godsdienst, Frans, geschiedenis, LO… In deze algemene vorming leggen we stevige fundamenten voor de rest van je schoolloopbaan. Je ontdekt er ook wat je mogelijkheden zijn.

In de 4 uur keuzepakketten kan je als leerling kiezen voor een pakket waarin jouw talent en jouw interesses aan bod komen. Er zijn op onze school heel wat verschillende combinaties mogelijk zodat je zeker een keuze kunt maken die helemaal bij jou past. In de keuzepakketten kan je ontdekken wat je interesses zijn en in welke richting je verder wil.

Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen tot slot 1 klasuur per week. Samen met de
klassenleraar wordt tijd gemaakt voor klasvorming, leren leren, sociale vaardigheden,
burgerschap, omgaan met sociale media…

Indien een combinatie op 1 september door niemand gekozen is, wordt deze in de loop van het schooljaar niet meer ingericht.Hoe kies ik de juiste combinatie?

Stap 1:

Ik kies welk(e) keuzepakket(ten) ik wil volgen.
Past dit bij mij? Interesseert dit mij? Belangrijke vragen om jezelf te stellen bij het maken van deze keuze.

Stap 2:

  • Ga je voor een combinatie uit blok A, dan kun je ‘Basis’ of ‘Medium’ kiezen voor de algemene vorming (27 u).
  • Ga je voor een combinatie uit blok B, dan volg je ‘Medium’ voor de algemene vorming (27 u).
  • Ga je voor een combinatie uit blok C, dan kun je ‘Medium’ of ‘Plus’ kiezen voor de algemene vorming (27 u).

Wat als je interesse hebt voor STEM?

STEM staat voor Science (wetenschappen) – Technology (technologie) – Engineering (ontwikkelen en ontwerpen) – Mathematics (wiskunde).

Je leert er problemen met behulp van technische middelen op te lossen in tal van uitdagende projecten. Hierbij ontdek je de achterliggende wetenschappen en wiskunde. Het onderzoekend leren onder leiding van een leraar-coach staat hier centraal.

De volgende keuzepakketten zijn STEM-pakketten:

  • Wiskunde-wetenschappen 2 u of 4 u
  • Technologie 2 u of 4 u
Welke combinatie volg je aan welke campus?

Afhankelijk van de combinatie van de keuzepakketten volg je de algemene vorming (27 u) aan een bepaalde campus. Je krijgt ook minstens 1 keuzepakket (2 u) aan deze campus. Het is mogelijk dat je 1 keuzepakket (2 u) aan de andere campus zal volgen. Dit keuzepakket zal in een blok van 2 uur geplaatst worden zodat je maar 1 keer de verplaatsing moet maken. Je gaat naar de andere campus met de fiets onder begeleiding van een leerkracht of een opvoeder. Hiervoor kan je je eigen fiets of een fiets van de school gebruiken.

Op het onderstaand schema kan je zien welke combinatie aan welke campus verbonden is.

2u 2u Economie Latijn Moderne
vreemde
talen
Sociale
vorming
Sport Technologie Wiskunde-
Wetenschappen
Economie
Latijn
Moderne
vreemde
talen
Sociale
vorming
Sport
Technologie
Wiskunde-
Wetenschappen
campus Aloysius
campus Cardijn
Deze combinatie kan niet gevolgd worden