In ons pedagogische project lezen we het volgende:

“We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling. We zetten ook in op het bijbrengen van een goede attitude. Een evenwichtig, gevarieerd en veelzijdig studieaanbod moet hen maximale kansen geven om te slagen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.”
Elke dag opnieuw streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. We doen dit op verschillende vlakken en proberen die kwaliteit ook streng te bewaken.

 

Een brede waaier aan studierichtingen

Met 1.300 leerlingen is onze school groot genoeg om een interessant aanbod aan studierichtingen binnen het algemeen-, beroeps- en technisch onderwijs te kunnen geven. We starten in het eerste jaar met negen opties (Gezinstechnieken, Handel, Latijn, Moderne, Nijverheidstechnieken, Sociale en technische vorming, STEM, STEM plus en technische wetenschappen) en eindigen in het zesde jaar met twintig verschillende afstudeerrichtingen. In het beroepssecundair onderwijs bieden we ook een zevende specialisatiejaar aan. Dit zorgt er voor dat elke leerling een richting vindt die bij zijn of haar interesses en talenten aansluit.

 

Slaagcijfers en paralleltoetsen

Onze leerkrachten zetten zich in om hun les op een voldoende hoog niveau te geven. Zo bereiden ze de leerlingen optimaal voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. Om dit niveau te bewaken houden we de slaagcijfers van onze oud-leerlingen nauwgezet bij en vergelijken ze met de slaagcijfers van vergelijkbare richtingen. De slaagcijfers van zowel de afgestudeerden uit het ASO als het TSO zijn bijzonder goed. Ook de leerlingen die onmiddellijk willen starten op de arbeidsmarkt vinden heel snel een job.

Via deelname aan paralleltoetsen controleren we of de beoogde eindtermen behaald zijn. Paralleltoetsen worden door de KU Leuven opgesteld in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn een verzameling van gemakkelijke en moeilijke opgaven voor het meten van de eindtermen. Op onze school nemen we elk jaar deel aan verschillende van deze toetsen om zo de kwaliteit van ons onderwijs op te volgen.

 

Olympiades en wedstrijdenVlaamse wiskunde Kangoeroewedstrijd

Niet alleen via de slaagcijfers en de paralleltoetsen volgen we de kwaliteit van onze lessen op. We schrijven ons ook elk jaar in voor tal van wedstrijden en olympiades van verschillende vakken. Opdat onze school geen eiland zou worden, is het goed dat we af en toe eens over het muurtje kijken en dat onze leerlingen de kans krijgen om zich te meten met leerlingen van andere scholen. Van alle wedstrijden en olympiades neemt de school het inschrijvingsgeld en de eventuele verplaatsingskosten voor haar rekening.

Via hun leerkrachten wiskunde krijgen de leerlingen van de eerste graad de gelegenheid deel te nemen aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken- en puzzelwedstrijd voor leerlingen tot 14 jaar. Daarnaast kunnen de leerlingen van het tweede jaar deelnemen aan de STEM-olympiade.

Voor de leerlingen van de tweede graad staan de Junior Wiskunde Olympiade en Olyfran, de olympiade voor Frans, op het menu.

De leerlingen van de derde graad kunnen deelnemen aan de Wiskunde Olympiade, een wetenschappelijke olympiade (fysica, biologie of chemie) en Olyfran. Voor de taalvakken staan er ook spreek- en schrijfwedstrijden op het programma. Een jaarlijkse traditie is hier de Junior Journalist Wedstrijd van het Davidsfonds. Het doet ons deugd dat er wel elk jaar enkele van onze leerlingen hoge ogen gooien bij die wedstrijden of zelfs tot de laureaten behoren. Dat is zonder meer een bevestiging van het hoge studiepeil en een hart onder de riem voor de leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven.

 

STEMSTEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen krijgen in deze richting 4 uur (STEM) of 7 uur (STEM plus) per week projectonderwijs. We geloven echt dat de STEM-aanpak de motor kan zijn tot een brede onderwijsinnovatie waarbij het leren van de leerling centraal staat en niet de overdacht van kennis. De rol van de STEM-leraar is dan ook die van coach, van begeleider van het leerproces. M.a.w. 21ste-eeuws onderwijs in actie!

De leerlingen leren verschillende problemen oplossen, telkens in een andere context, waarbij ze gaandeweg wiskundige inzichten verwerven en wetenschappelijke principes onderzoeken.

Om STEM levensecht en toekomstgericht aan te pakken zijn er grote investeringen nodig. Leerlingen moeten namelijk de kansen krijgen om met hedendaags, hoogtechnologisch materiaal te werken. Hiervoor levert de school een grote inspanning en zoeken we ook naar andere vormen van financiering.

STEM-onderwijs is er voor alle leeftijden, eigenlijk hoe jonger hoe beter. Kinderen zijn namelijk van nature geïntrigeerd door hun omgeving, creatief in hun aanpak en uitermate nieuwsgierig. Een ideale cocktail om tot ontdekkend en dieper leren te komen. Het doet deugd om leerlingen te zien die graag naar de les komen, die met een twinkel in de ogen over een ontdekking vertellen en iets willen bijleren terwijl ze plezier beleven.

 

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, wat zoveel betekent als een vak in een andere taal krijgen. In de ASO-richtingen van onze school hebben we gekozen voor het Engels vanaf de tweede graad. Dit past binnen onze internationaliseringvisie en bereidt de leerlingen voor op het volgen van verdere studies.

We starten met CLIL in het derde jaar, zodat de leerlingen die kiezen voor de richtingen:

- Economie (5 u. wiskunde), Latijn (5 u. wiskunde) en Wetenschappen het vak wiskunde in het Engels of het Nederlands kunnen volgen.

- Economie (4 u. wiskunde), Humane Wetenschappen en Latijn (4 u. wiskunde) de vakken godsdienst én geschiedenis in het Engels of het Nederlands kunnen volgen.

We willen onze leerlingen hierin ondersteunen, want in de lessen is er zowel aandacht voor het vakinhoudelijke als voor de taal. De cursus blijft wel nog beschikbaar in het Nederlands, aangezien de inhoud van het vak hetzelfde is, of je die nu in het Nederlands of het Engels volgt. We verwachten van de leerlingen dat ze een inspanning doen om zoveel mogelijk het Engels te gebruiken.

De toetsen en examens worden in het Engels opgesteld, maar in het derde jaar is het de keuze van de leerling of hij/zij in het Nederlands of Engels antwoordt.

We beogen hiermee dat de leerlingen het Engels vlotter zullen kunnen gebruiken in verschillende situaties en dat ze goed zullen voorbereid zijn op hogere studies.

Vrije ruimteLes 3de graad 3

Met de vrije ruimte in de derde graad ASO willen we onze leerlingen uit de derde graad de keuze bieden voor een vak dat aansluit bij hun interesses of hen voorbereid op hun studies in het hoger onderwijs. Deze vakken behoren niet tot het traditionele curriculum van hun richting. We proberen in de vrije ruimte ook aandacht te besteden aan 21st century skills om hen klaar te stomen voor de maatschappij waarin ze binnenkort aan de slag moeten.

De leerlingen uit de studierichtingen 5 en 6 economie - wiskunde, 5 en 6 wetenschappen - wiskunde (6 uur) en 6 wetenschappen - wiskunde (8 uur) kunnen kiezen voor één van de volgende vakken: Spaans (voor 5 en 6), voorbereiding toelatingsexamen arts of tandarts (enkel voor 6), wetenschap en maatschappij met of zonder psychologie (voor 5 en 6) of programmeren (voor 5 en 6).

Door onze leerlingen deze keuzes aan te bieden hopen we hen sterker te maken voor het hoger onderwijs en voor de toekomstige maatschappij die ze mee vorm zullen moeten geven. 

Digitaal

We hebben een uitgebreid en up to date computerpark. Alle klassen zijn multimediaal uitgerust en er is internetconnectie om ook de lessen up to date te kunnen geven.

 

Gratis Microsoft Office

De leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres van de school dat ze nodig hebben om aan te melden op hun Office 365 omgeving. Aan deze gratis account is er ook het gratis downloadrecht van Office Pro Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint...) gekoppeld (Winkelwaarde ongeveer €100). Koop dus geen Office bij de aanschaf van een nieuwe PC, laptop, tablet of smartphone.

Met je login kun je dit gratis op 5 vaste en 5 mobiele toestellen installeren. De installatie is ook geschikt voor Android en Apple toestellen (iPhone, iPad...).

 

Smartschool en Office 365 als leerplatform

Anno 2018 is het heel normaal dat er naast papier ook heel wat leerstof, oefeningen, remediëring, lesmateriaal... digitaal ter beschikking is. We doen dit hoofdzakelijk via het leerplatform SmartSchool, maar ook via Office 365 waar Sharing, Collaborating en Following de essentie zijn. In de huidige professionele omgevingen, hoge scholen en universiteiten zijn dit ook de kernwoorden. Onze leerlingen worden dan ook hier voldoende voorbereid op later.

 

Digitaal puntenboek

Ouders en leerlingen kunnen via het online logboek resultaten van taken, toetsen en andere evaluaties opvolgen. Regelmatig ontvangen alle hieraan gekoppelde emailadressen een bericht met die resultaten. Zo ben je steeds mee en sta je niet voor onverwachte verrassingen.

Tijdens de eerste oudercontactavond (september) wordt iedereen op goede weg geholpen met deze digitale diensten.

 

Meer info kun je altijd krijgen bij de ICT-coördinatoren

Jeroen Lauwyck, Hans Defevere, Andy Vens en Stijn Ketels